तडका २२३८ - अशोक चा शोक

Started by vishal maske, February 13, 2024, 09:26:48 AM

Previous topic - Next topic

vishal maske

*तडका - २२३८*

अशोक चा शोक

तोडा फोडा अन् राज्य करा
ही सत्ताधारींची नीती आहे
ज्याने सत्तेत घोटाळे केले
त्यांना राजकीय भीती आहे

सत्तेत जाता पाप धुतले जाते
हा आता निव्वळ जोक नाही
म्हणुन अशोक च्या सोडचिठ्ठीचा
जनतेला काहीच शोक नाही

ॲड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड
मो. 9730573783