Author Topic: कोमल कळी:-[ " मैञी " ]  (Read 2804 times)

Offline $@tish G. Bhone.3

  • Newbie
  • *
  • Posts: 19
कोमल कळी:-[ " मैञी " ]
« on: November 23, 2013, 09:19:24 AM »
     " मैञी "
........................

तुझे हदय् आणी
माझे हदय् एकरूप व्हावे
जखम मला व्हावी
आणी कळ तुला यावी
...........................
प्रश्न मला येतील
पन उत्तर तु व्हावे
कळत न कळत माझ्या
हद्यातले तुला कळावे
...............................
दु:खा मध्ये असलो मी
तर पाठीशी तु राहावे
आपल्या मैञीचे स्ञ
हे असेच चालावे .
..................................
एकदा तरी आठवण माझी
आठवड्यातुन तुला यावी
अशीच मैञी आपली
नकळत चालावी
.....................................
मधुर वाणी , गोड स्वभाव
िवचाराची देवाणघेवाण ही व्हावी
आपली मैञी अशीच
िदगंत चालावी .
................................


by :- Satish Bhone

satishbhone@gmail.com

http://satishbhone.blogspot.com
 ???
« Last Edit: December 02, 2013, 08:04:54 AM by satish.bhone.3 »

Marathi Kavita : मराठी कविता