Author Topic: मुन्सीपाल्टीतील मित्र  (Read 1586 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
मुन्सीपाल्टीतील मित्र
« on: February 27, 2014, 07:15:36 PM »
अफाट बुद्धीचा
गमत्या मुळचा
मित्र आमचा
आहे एक ||
कुठे कधीही
कुणा समोरही
बोले काहीही
जीभ घसरून ||
प्रेम खाण्यावर
साऱ्या डब्यावर
गोड धोडावर
ताव मारणारा ||
लेट येणारा
हळूच पळणारा
झोपा काढणारा
कामावरती ||
त्याचे देणे
असते घेणे
प्रत्येक नाणे
वाजवाजवून||
हा पगार तर
चालू राहणार
सही केल्यावर
घाई कसली ||
लोक येतात
लोक जातात
कामे होतात
आपोआप ||
आपण कशाला
हवे मरायला
चहा प्यायला
जाई सदा ||
त्याला कळली
देही मुरली
कोळून प्यायली
मुन्सीपाल्टी ||

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: April 19, 2014, 12:25:29 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता