Author Topic: मैत्री  (Read 2869 times)

Offline bhagyashripatil

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
मैत्री
« on: August 06, 2011, 03:54:26 PM »
मैत्री  म्हणजे  काय  असते ?

आपल्या  प्रत्येक   सुख दुःखात

साथ  देणारी  मैत्रीच  तर  असते ....

बहिण-भावाशी  भांडण   झाल्यावर 

आपल्याला   जवळची वाटणारी  मैत्रीच  तर  असते....

शाळा - कॉलेज  संपल्यानतरही

हवी  हवीशी   वाटणारी   मैत्रीच  तर  असते  ...

सर्व  नाती - गोती  दुरावाल्यानंतरहि

एक   अमूल्य   नाते  जोडलेलेच  असते

तेच  तर  मैत्रीचे  नाते  असते . :)Marathi Kavita : मराठी कविता