Author Topic: चिवचिव चिवचिव चिमणी छान  (Read 2949 times)

Offline shashaank

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 558
  • Gender: Male
चिवचिव चिवचिव चिमणी छान   ;)

चिवचिव चिवचिव चिमणी छान ... चिमणी छान
वळून बघते तिरकी मान ..... तिरकी मान
;)

चिव चिव चिमणी सांगे काय ..... सांगे काय
मऊ मऊ भातू मला हवाय .... मला हवाय
  :P

चिव चिव चिमणी टिप्ते दाणे ... टिप्ते दाणे
थुई थुई नाचत गाते गाणे ... गाते गाणे
  :)

चिव चिव चिमणी आहे गुणी .... आहे गुणी
बाळ खेळे रिंगणपाणी .... रिंगणपाणी
:)

चिव चिव चिमणी जाते ऊडून ... जाते उडून
म्मं म्मं संपली मजेत फिरुन ... मजेत फिरुन
  ;)

-shashaank purandare.