Author Topic: तोतो तोतो करु या छान ......  (Read 1929 times)

Offline shashaank

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 558
  • Gender: Male
तोतो तोतो करु या छान ......
« on: December 14, 2013, 09:20:53 AM »
तोतो तोतो करु या छान ......

चला चला लौकर तो तो करु
छान छान काजळ-तिटी लाऊ

रडायचं नाही बरं का गं बये
उग्गाच हसून दाखवते काये

डोळे मिटा पट पट पट
साबण लाऊ चट चट चट

नको गं रडू सोनू-बाळा
तो बघ गेला उडाला काव्ळा

आटपा लवकर जायचंय ना भूर्र....
किती बै चाल्लीये हिची कुर्कुर

"अगं ए बये चल लौकर
किती हा खेळ सार्‍या घरभर
स्कूलबस येईल इतक्यात बघ
वाजेल हॉर्न पँ पँ मग....
सोड त्या बाहुलीला ठेव खाली
तोतोचा खेळ खेळा संध्याकाळी..."


-shashaank purandare.

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
Re: तोतो तोतो करु या छान ......
« Reply #1 on: January 07, 2014, 10:57:15 PM »
 :) mast