Author Topic: एकदा लाडू रुसला  (Read 2778 times)

Offline vaishali2112

  • Newbie
  • *
  • Posts: 29
  • Gender: Female
एकदा लाडू रुसला
« on: February 28, 2010, 10:18:41 PM »
एकदा लाडू रुसला
गोल फुगून बसला
वाकडी झाली फोड
अनार्षाचे  बसले गाल
रागाने झाले लाले लाल
चकली फिरली गरगर
काटे  आले अंगावर?
शंकर्पाल्याना  चढला माज
चहात बुडले बंद आवाज.

unknown...  :P
« Last Edit: March 27, 2010, 03:55:32 PM by vaishali2112 »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Kale

  • Guest
Re: एकदा लाडू रुसला
« Reply #1 on: April 23, 2012, 03:37:32 PM »
 >:(Mi kay keley?????????????