Author Topic: या रे या सारे या  (Read 1979 times)

Offline vaishali2112

  • Newbie
  • *
  • Posts: 29
  • Gender: Female
या रे या सारे या
« on: February 28, 2010, 10:39:18 PM »
या रे या सारे या
खेळायला सारे या
या रे या सारे या
पळायला सारे या

बैल होऊ सारे आपण
घाण्याला मग घेऊ जोडून
फिरुया फिरुया
घाण्यासंगे फिरुया !

या रे या सारे या
खेळायला सारे या
या रे या सारे या
पळायला सारे या

फेरीवाला होऊ आपण
फुगे खेळणी हाती घेऊन
वेचुया वेचुया
खेळणी वेचुया !

या रे या सारे या
खेळायला सारे या
या रे या सारे या
पळायला सारे या

माळी दादा होऊ आपण
कुदळ फावडी हाती घेऊन
खनुया खनुया
सारी माती खनुया !

या रे या सारे या
खेळायला सारे या
या रे या सारे या
पळायला सारे या

घोडे होऊ सारे आपण
टांग्याला मग घेऊ जोडून
जाऊया जाऊया
गावाला जाऊया !

या रे या सारे या
खेळायला सारे या
या रे या सारे या
पळायला सारे या !

unknown........
« Last Edit: March 27, 2010, 03:53:46 PM by vaishali2112 »

Marathi Kavita : मराठी कविता