Author Topic: चिमणा चिमणीचे लगीन  (Read 2114 times)

Offline vaishali2112

  • Newbie
  • *
  • Posts: 29
  • Gender: Female
चिमणा चिमणीचे लगीन
« on: March 01, 2010, 12:06:42 AM »
चिमणा चिमणीचे लगीन,
तिथे वऱ्हाडी कोण कोण ?
चिमणा चिमणीचे लगीन,
तिथे वऱ्हाडी कोण कोण ?

मैना म्हणे मी माळीन,
मैना म्हणे मी माळीन
टोपली भर फुले मी आणीन
टोपली भर फुले मी आणीन. !

चिमणा चिमणीचे लगीन,
तिथे वऱ्हाडी कोण कोण ?

पोपट म्हणे मी भट,
पोपट म्हणे मी भट.
मंत्र म्हणेन मी पाठ
मंत्र म्हणेन मी पाठ.

चिमणा चिमणीचे लगीन,
तिथे वऱ्हाडी कोण कोण ?

कावळा म्हणे मी सोंगाड्या,
कावळा म्हणे मी सोंगाड्या,
लग्नात वाजवेन भोन्गाड्या
लग्नात वाजवेन भोन्गाड्या.

चिमणा चिमणीचे लगीन,
तिथे वऱ्हाडी कोण कोण ?

कोंबडा म्हणे मी आचारी,
कोंबडा म्हणे मी आचारी
पंगत वाढीन दुपारी
पंगत वाढीन दुपारी.

चिमणा चिमणीचे लगीन,
तिथे वऱ्हाडी कोण कोण ?

मोर म्हणे मी नर्तक
मोर म्हणे मी नर्तक.
थुई थुई करून मी नाचेन.
थुई थुई करून मी नाचेन.

चिमणा चिमणीचे लगीन,
तिथे वऱ्हाडी कोण कोण ?

लग्न झाला थाटात
लग्न झाला थाटात
वऱ्हाडी गेले ऐटीत
वऱ्हाडी गेले ऐटीत

चिमणा चिमणीचे लगीन,
तिथे वऱ्हाडी कोण कोण ?

unknown...........
« Last Edit: March 27, 2010, 03:45:47 PM by vaishali2112 »

Marathi Kavita : मराठी कविता