Author Topic: माझे स्वामी (स्वरूपानंद )  (Read 440 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
माझे स्वामी
माझे मनी
नित्य वसो
सोहं ध्वनी ||
श्वासातल्या
लयीमधला
स्वर गुंजो
कणोकणी ||
सारे पडावे
उभे राहिले
खोटेनाटे
भाव गळुनी ||
सर्व व्यापी
सर्वातीत
सोहं भाव
यावा दाटुनी ||
हृद्याकाशी
तच उरावा
जिवलग रे
सारे सुटुनी ||
पंचकोट हा
पंचभूतांचा
आणि जावा
मी हरवूनी ||

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/