Author Topic: कबीर 2 अवधूता युगनयुगन हम योगी  (Read 454 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
अवधूता मी तर आहे युगायुगांचा योगी
आल्यागेल्या मिटल्या वाचून शब्द अनाहत भोगी 
सारे जगत सगेसोयरे सारे जगत हे जत्रा
सारे माझ्यात मी सर्वात तरीही केवळ एकटा
मी सिध्द समाधी मीच मौनी मी अन मी बोले
रूप स्वरूप अरुपी दावून मीच मजशी खेळे
म्हणे कबीर साधू बंधू रे ऐक नाही कुठली इच्छा
कुटीत माझ्या मीच डोले खेळे सहज स्वेच्छा

अनुवाद
विक्रांत प्रभाकर

 
« Last Edit: November 12, 2014, 10:45:01 AM by MK ADMIN »