Author Topic: रेवा माई साद देई  (Read 702 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
रेवा माई साद देई
« on: September 12, 2013, 07:35:01 PM »
काही नाही काही नाही
इथे माझे कुणी नाही
कासावीस जीव झाला
सारे सारे सोडू पाही

रोज रोज तेच ओझे
भार कमी होत नाही
किती मारू येरझऱ्या
त्याला काही अंत नाही

खुणावते आकाश ते
रेवा माई साद देई
उताविळ पावूलांना
धीर धरवत नाही

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: April 19, 2014, 12:54:25 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता