Author Topic: असहायता माझी तुला  (Read 842 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
असहायता माझी तुला
« on: October 12, 2013, 09:35:04 PM »
असहायता माझी तुला
कळत नाही असे नाही
तुझ्या नियम पुढे बहुदा
तुझा पण ईलाज नाही
ये इथे अन घे खांद्यावर
असे तर मी म्हणत नाही
जळणारी पावुले माझी
सावली मुळीच मागत नाही
तुला पाडावे उगा संकटी
असे मला वाटत नाही
काय करू पण हवास तू
आस काही सुटत नाही

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: April 19, 2014, 12:47:18 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता