Author Topic: झाला देवराया  (Read 1324 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
झाला देवराया
« on: October 18, 2013, 07:50:39 PM »
झाला देवराया | कणव कृपाळू |
दिले आळूमाळू | प्रेमसुख ||१||
त्याच्या स्पंदनी | वीज रुणुझुनी |
मेघ किणकिणी | सर्वांगात ||२||
तरंग रहित | मनाचे आभाळ |
शारद कोवळ | आल्हादित ||३||
देह गोधडीच्या | सुटुनिया गाठी |
उताविळ उडी | घेवू पाहे ||४||
कुणी सांभाळले | कैसे आणीयले |
चंदन दाटले | कणोकणी || ५||

विक्रांत प्रभाकर 

« Last Edit: April 19, 2014, 12:46:44 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता