Author Topic: सद्गुरु  (Read 1562 times)

Offline kumudini

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 118
सद्गुरु
« on: October 20, 2013, 10:57:52 AM »
                  सद्गुरु


दुखात  मीच  तुझ्या  आहे  न  संगतीला

ठेवी  मनी   भरोसा  आहे   मी  शब्द  दिला

श्रद्धा  धरून   पोटी  घाली   तू   साद   मजला

आहे   तुझ्याच   पाठी  येथे  मी    थांबलेला

तू   चालताच  पुढती    येईन   मागुती   मी

सांभाळण्यास   तुजला   होईन   सावली   मी

का  व्यर्थ   भीत  आहे   आगामी   संकटाला

आहेच   सिद्ध   ना   मी   सारे   निवारण्याला

हा   शब्द  सद्गुरूचा   स्वप्नात   कानी  आला

आधार       तोच  आहे  मम   भागल्या  जीवाला

                                                                                   कुमुदिनी काळीकर


दुखात  मीच  तुझ्या  आहे  न  संगतीला

ठेवी  मनी   भरोसा  आहे   मी  शब्द  दिला

श्रद्धा  धरून   पोटी  घाली   तू   साद   मजला

आहे   तुझ्याच   पाठी  येथे  मी    थांबलेला

तू   चालताच  पुढती    येईन   मागुती   मी

सांभाळण्यास   तुजला   होईन   सावली   मी

का  व्यर्थ   भीत  आहे   आगामी   संकटाला

आहेच   सिद्ध   ना   मी   सारे   निवारण्याला

हा   शब्द  सद्गुरूचा   स्वप्नात   कानी  आला

आधार       तोच  आहे  मम   भागल्या  जीवाला

                                                                                   कुमुदिनी काळीकर

Marathi Kavita : मराठी कविता