Author Topic: भक्ती गझल  (Read 1530 times)

Offline केदार मेहेंदळे

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,674
  • Gender: Male
  • मला कविता शिकयाचीय ...
भक्ती गझल
« on: October 25, 2013, 03:19:29 PM »
वृत्त: आनंदकंद
लगावली: गागालगा/लगागा/गागालगा/लगागा

 
शोधून सापडेना नुस्ता प्रयास झाला
आता सुरु नव्याने माझा प्रवास झाला
 
माणूस तोडला मी संन्यास पाळला मी
देवास शोधताना भलताच त्रास झाला
 
भजनात दंगलो मी ठेक्यात गायलो मी
मोहात गुंतलो मी हा खास फास झाला
 
नामात रंगलो मी देवूळ बांधले मी
मूर्तीत देव नाही का आज भास झाला?

 
थकलो पळून जेंव्हा बसलो जरा कुठे मी
आले मनात माझ्या हा शोध बास झाला
 
विश्वास अंतरी पण येईल राम माझा
नामात रंगलेला प्रत्येक श्वास झाला
 
व्याकूळ या मनाने मी हाक मारली अन
तो अंतरीच माझ्या मजला अभास झाला
 
केदार...........

 
या गझलितला 'आता सुरू नव्याने माझा प्रवास झाला' हा मिसरा श्री सारंग भणगे यांच्या गाझलीतला आहे.
 

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
Re: भक्ती गझल
« Reply #1 on: October 25, 2013, 07:56:22 PM »
 :)  छान