Author Topic: सोपानदेव समाधीपाशी  (Read 1158 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
सोपानदेव समाधीपाशी
« on: January 18, 2014, 06:49:07 PM »


सासवडी येवून | घेता दर्शन |
झाले समाधान | अंतर्यामी ||१||
सवड काढून | धाव धावून |
गेलोसे भेटून | काही काळ ||२||
दुपारचे दोन | रणरणते ऊन |
शांतपणे म्हणून | घडली भेट ||३||
अंतरीचे तुज | सांगता गुज |
उरी गजबज | बहु जाहली ||४||
गहिवरले नेत्र |थरारली गात्र|
मारीता मात्र | मिठी समाधी ||५||
प्रेमात तल्लीन | लागले ध्यान |
भक्तीचे मागण | आले मनी ||६||
निघता माघारी | हुरहूर उरी |
पुन्हा लवकरी | बोलवा देवा ||७||

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: April 19, 2014, 12:31:54 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता