Author Topic: काली  (Read 729 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
काली
« on: March 12, 2014, 03:10:18 PM »

विशाल डोळ्यात क्रुद्ध
वडवानळ अंगार
रूधीर स्नान झालेली
हाती नग्न तलवार |
विश्व सारे थरारले
आधार डळमळले
नर पशूच्या शिरांनी
रण अवघे व्यापले |
रक्त हेच वस्त्र देही
रक्ताचीच आभूषणे
रक्ताचा शृंगार तिचा
रक्त ओठी प्यायलेले |
कृष्णकांती कालरात्री
रक्तबीज जिव्हेवरी
तीक्ष्ण घोर शस्त्र हाती
बेफान तांडव करी  |
समोर ठाकले तया
स्वाहा करीत चालली
क्रोध त्वेष चीड देही 
वीज होवून वादळी   |
दुष्टांवरी बरसली
देह फाडीत सगळी
वधेविन त्यांस गती
न अन्य म्हणे कुठली  |
खदाखदा हसे उच्च 
रक्तमद्य घेत घोट
नर सुरसुरा उर
भये होते धडाडत |
ये ग माय माझ्या देशी
पुन्हा अशी अघोरशी
चट्टा मट्टा कर सारी
दुष्ट सत्ता मुजोरशी |
दे ग तुझी वत्सलता
हृदयात भरलेली
रक्षणास लेकरांच्या   
शस्त्रे हाती घेतलेली |

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: April 19, 2014, 12:22:09 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता