Author Topic: क्रुसावरती बाप  (Read 644 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
क्रुसावरती बाप
« on: March 25, 2014, 10:55:41 PM »
क्रुसावरती बाप आमचा
कधी मेलाच नाही
क्रुसावरूनी बाप कधी
खाली उतरलाच नाही
आकाशातील देवही त्याला
उतरवू शकले नाही
आम्हीही कधी त्याला
खाली बोलाविले नाही
क्रुसावरती बाप आमचा
झेलतो आमच्या वेदना
सुखी ठेवा पुत्रांना
करतो आम्हीही प्रार्थना
तो खाली उतरला तर
आमचे काही खरे नाही
पापांना लपवायला
मग दुसरी जागा नाही
रोज सकाळी उठल्यावर
खात्री करतो झोपतांना
क्रूसावरील बाप आमचा
क्रुसावरती आहे ना ! 

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: April 19, 2014, 12:20:12 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता