Author Topic: अभंग शंकराचा  (Read 755 times)

Offline SONALI PATIL

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
अभंग शंकराचा
« on: June 04, 2014, 08:48:28 PM »
         अभंग शंकराचा

कैलासाच्या महादेवा, अर्धनारी नटेश्वरा ।।धृ।।
ह्या जगण्याचा,ह्या देहाचा
अर्थ कळाला आज मला...
हे कैलासाच्या महादेवा, अर्धनारी नटेश्वरा ।।१।।
कना कना मध्ये रूप तुझे रे निर्गुन-निर्वीकार,
ह्या जगण्याचे गूढ उकलले,
ह्रदया ह्रदया मध्ये शिव आहे ।
कैलासाच्या महादेवा, अर्धनारी नटेश्वरा ।।२।।
गूढ समजले जन्म मृत्यूचे,
कर्म बंधनाचे फेरे चुकविले ।
संसारामध्ये अडकले मी रे,
बाहेर ह्यातून मला काढ रे ।
कैलासाच्या महादेवा, अर्धनारी नटेश्वरा ।। ३।।
तुझ्या भक्तीची मी आसूसले,
कैलासाला मला ने रे ।
पुजा बांधली मी ह्या देहाची,
नयन माझे झाले ज्योती ।
अश्रुंचा हा अभिषेक तुला...
जिव माझा शिव झाला ।
कैलासाच्या महादेवा आज मला तुम्ही घेवून चला ।
हे कैलासाच्या महादेवा, अर्धनारी नटेश्वरा ।। ४ ।।
चिज व्हावे या देहाचे,
माझ्या चितेचे भस्म लाव रे ।
माझ्या ह्रदयाची फुले,
तुझ्या पुजेची शोभा होऊ दे ।
कैलासाच्या महादेवा हेच मागने आज तुला ।
संसारा मध्ये अडकले मी रे,
बाहेर यातून मला काढ रे ।
कैलासाच्या महादेवा हेच मागने आज तुला ।
कैलासाच्या महादेवा, अर्धनारी नटेश्वरा ।।५।।


सोनाली पाटील
« Last Edit: June 09, 2014, 03:47:05 PM by SONALI PATIL »

Marathi Kavita : मराठी कविता