Author Topic: कबीर ३:रहना नहीं देस बिराना  (Read 647 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
विराणदेशी ना राहणे रे ||
हा संसार पुडी कागदी
पाण्यामध्ये विरघणे रे ||
हा  संसार काट्यांची झाडी
रडून हरवून मरणे रे ||
हा संसार झाडे झुडपे
जळूनी आगीत जाणे रे ||
म्हणे कबीर साधू बंधू रे
सद्गुरू नामे वसणे रे ||

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: November 12, 2014, 10:44:49 AM by MK ADMIN »