Author Topic: दाता कोण घेता  (Read 558 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
दाता कोण घेता
« on: January 12, 2015, 10:28:41 PM »

माझे मन तुला
टाकले देवूनी
तरीही विकार
येतात दाटुनी
 
कळल्या वाचुनी
येते हे घडुनी
हातातील पाणी
जाते ओघाळूनी

का न तू मन हे
घेतले अजुनी
का न मज देता
आले ते अजुनी

उदास अंतर
भरले व्यथेनी
दाता कोण घेता
न ये रे कळूनी

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: January 16, 2015, 11:07:12 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता