Author Topic: || अत्रीनंदना कृपा करी रे ||  (Read 309 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550


तुझी करणी ज्ञात कुणाला
रे आला गेला वारा कुठला
तुझे रूप कधी कसे अन
रे कुणी पहिले सांग डोळा 
 
पोथीमधल्या सुरस कथा
कधी येतील मम वाट्याला
नकोच हंडा म्हैस दुभती
संपत्ती ती दिली रजकला 

अंगसंग क्षणिक दे जो 
रेवणनाथा पथी जाहला
दे देह मज चतुष्पदी तो
तव पदी सदैव राहीला 
 
घार होवून तू माझ्यासाठी
झेप घेवूनी ने उचलुनी
हो वनराजा गर्जत येवूनी
भक्ष्य जाय हे तव घेवूनी 

उभा कधीचा मी तव दारी
अत्रीनंदना कृपा करी रे
हे करुणाकर भक्तवत्सला 
मरणाचा या अंत करी रे 


विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/