Author Topic: गोंदवलेकर महाराजांची शिकवण  (Read 1226 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
राम राम राम
वाचे ना आराम
एकच हे काम
करा सुखे

बाकी ते सारे
होणार होणारे
चिंता नको रे
करूस जीवा

परी ना सोपे
मन हे नाटोपे
बसताच झोपे
केले वश

विचार हि उगा
घालती पिंगा
भोगुनी  जगा
अतृप्त सदा

परी तयासही
एकच उपाय 
नाम घेत जाय
दृढपणे 

मनाचे शत
पुन:पुन्हा वाचावे
हरिपाठा जावे
अन्यन शरण

कृपाळू ते संत
धरतील हात
देतील साथ
साधनेत

नामाचा तो व्यय
न करी क्रोधी 
न लागो उपाधी
कुठलीच

नामासाठी नाम
हेच साध्य साधन
अंतरात खुण
घ्यावी ओळखून

सगुण ते निर्गुण
अंतरी जाणून
अन्यन शरण
जावे तया

चित्ती समाधान
रामेच्छे जीवन
ऐसे हे साधन
करावे जाणून


विक्रांत
http://kavitesathikavita.blogspot.in/
« Last Edit: October 12, 2012, 11:20:59 AM by विक्रांत »