Author Topic: |!| जेव्हा वळून पाहायचीस...|!|  (Read 826 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...

मला जेव्हा वळून पहायचीस,
हवेत नकळत गारवा सुटायचा...
अन् माझ्या मनातील भावनेना,
कुठून नवासा अंकुर फुटायचा....!!

---------------- ---------------
©स्वप्नील चटगे.
 (15-04-2014)