Author Topic: तारा...!  (Read 350 times)

Offline जयंत पांचाळ

  • Newbie
  • *
  • Posts: 44
  • Gender: Male
  • प्रयत्न लिहिण्याचा, स्वतः ला व्यक्त करण्याचा...
तारा...!
« on: September 05, 2015, 11:03:31 AM »
मनमुराद तारकांनी रात्री
सुरेख गुंफला चंद्रहार,
हलकेच एक परी तुटला
करण्या तिचे स्वप्न साकार...!

- जयंत पांचाळ (०५/०९/२०१५)
  ९८७००२४३२७

Marathi Kavita : मराठी कविता