Author Topic: 'ती'  (Read 1450 times)

Offline msdjan_marathi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 46
'ती'
« on: December 21, 2011, 07:28:38 PM »
:) 'ती' :)
'ती'असते विषय कवितांचा... माझ्या कवितांमधून हसते....
 वाटोळ्या अक्षरांशी खेळत... अर्थांमध्ये वसते...
 'ती' असते गूढ भासापारी... श्वासागणिक ठुसठुसते...
 जाहली जरी पूर्णविराम... मला स्वल्पापरी दिसते...!
                                                                               .......महेंद्र
:-*

Marathi Kavita : मराठी कविता