Author Topic: "शोध "  (Read 1625 times)

Offline Maitrisam Patil

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
"शोध "
« on: August 05, 2010, 11:47:03 AM »
 
 तिने विचारले त्याला
 काय पाहिलस माझ्यात?
तो हसला आणि बोलला
"हरवलेलो केव्हाचा सापडलो तुझ्या डोळ्यात"
 

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline प्रिया...

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 53
Re: आवडलेली कविता
« Reply #1 on: September 08, 2010, 04:20:58 PM »
वाऽव।