Author Topic: विश्व चारोळ्यांचे भाग (२) ....प्रमोद..........  (Read 2397 times)

Offline pomadon

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 140
  • Gender: Male
  • प्रमोद पवार...एक मनुष्य प्राणी...

  विश्व चारोळ्यांचे भाग (२) ....प्रमोद......
१) वाटतं तुझ्या कुशीत
         वाटतं तुझ्या कुशीत
         डोक ठेऊन बसावं
         आपण जिथं दोघं
         तिथ तिसरं कुणी नसावं !!!!!

२) मी तुला छळलं
         मी तुला छळलं
         पण हे नकळतच घडलं
         वर-वर शांत दिसणारं डबकं
         किती अस्वस्थ असतं,
         हे मला दगड मारल्यावारच कळलं !!!!!

३) मनाभोवती पिंगा घालतात
         मनाभोवती पिंगा घालतात
         तुझ्या कित्येक आठवणी
         तूच नाही जीवनात तर
         होते आठवणींचे पाणी !!!!!

४) प्रत्येकाला भावना असतात
         प्रत्येकाला भावना असतात
         प्रत्येकालाच मन असते
         एक दुस-याला समजण्यातच
         खरे माणूसपण असते !!!!!

५) तुझ्या माझ्या अबोल प्रीतीला
         तुझ्या माझ्या अबोल प्रीतीला
         मैत्रीचाच भाव
         वसू दे तुझ्या मनी
         अपुल्या कल्पनेतला गाव !!!!!

६) तुझं माझं प्रेम म्हणजे
         तुझं माझं प्रेम म्हणजे
         पाखराचं खोपं आहे 
         कठीणाईनं वीणलेलं
         पण दिसायला सोप आहे !!!!!

७) माझं प्रेम खरं आहे
         माझं प्रेम खरं आहे
         त्यावर टीका करू नकोस
         तुझ्या मैत्रिणींना सुद्धा कळवं
         प्रेमाचा अतिरेक करू नकोस !!!!!

८) टेबलवर फुल ठेवलं 
         टेबलवर फुल ठेवलं
         उचलत का नाही
         तू प्रेम करते माझ्यावर
         मग सांगत का नाही !!!!!

९) ऐकेल का कुणी माझ्या
         ऐकेल का कुणी माझ्या
         भावनांची आरोळी
         सुख-दु:खांनी नटलेली
         या जीवनाची चारोळी !!!!!

१०) कुणी रंगविलेल्या (ओल्या) चित्रावर
         कुणी रंगविलेल्या (ओल्या) चित्रावर
         कुणी ओला हात फिरविला !
         चित्र पुसण्याच्या आसुरी आनंदात
         आपला हात भरल्याचा दु:ख तो विसरला !!!!!

११) सहवास संपल्यावर
         सहवास संपल्यावर
         उरतात त्या फक्त आठवणी
         अखेर, साक्षीला उरते
         केवळ, डोळ्यातील पाणी !!!!!

१२) गरज ना तुला शृंगाराची
         गरज ना तुला शृंगाराची
         नजरेत दडलंय सारं रहस्य
         साधेपणाने उठून दिसलं
         तुझ्या ओठावरील हास्य !!!!!

१३) हृदयात बस हसुनी तू
         हृदयात बस हसुनी तू
         खडी लपवू नकोस आता
         दाखव मला खडी ती
         बहाणा नकोच आता !!!!!

१४) तू आयुष्यात आल्यावर
         तू आयुष्यात आल्यावर
         जगण्याचे संदर्भच बदलले
         मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाले
         हे आजच मला कळले !!!!!

१५) तुला विसरण्याची मी
          तुला विसरण्याची मी
          कित्येकदा प्रयत्न केला
          पण प्रत्येक प्रयत्न माझा
          तुला आठवण्यातच गेला !!!!!