Author Topic: * तु आणि पाऊस!!!  (Read 629 times)

Offline Rajesh khakre

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 167
* तु आणि पाऊस!!!
« on: January 03, 2015, 08:19:29 PM »
* पाऊस, तोच पाऊस
तसाच पाऊस,
दरवर्षी येणारा
ओलाचिँब पाऊस!

* मरगळलेल्या मनावर
पडावा एक थंडगार थेँब
अन आठवणीची कुपी
हळूच उघडावी थेट!

* तु आणि पाऊस
दोघांचे नाते अगदी घट्ट
न तुटणारे भावबंध
जसे तुझे नि माझे!

* ढगांची गडगड झाली की
मनात एक धडधड ऊठते
विजेप्रमाणे चमकशील तु ही
असे मनाला उगीच वाटते!

* तुझ्या ओठावर क्षणभर
थांबलेला तो एक थेंब
मोत्याप्रमाणे चमकला
जेव्हा विज कडाऽऽडली !

-राजेश खाकरे
Mo.7875438494
rajesh.Khakre@gmail.com

Marathi Kavita : मराठी कविता