Author Topic: * तु *  (Read 896 times)

Offline कवी-गणेश साळुंखे

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 883
  • Gender: Male
* तु *
« on: September 11, 2014, 09:58:04 PM »
वाटलं होते साथ देशील तु
जन्मोजन्मी सोबत राहशील तु
आयुष्याच्या वाळवंटात माझ्या
झरा होउन वाहशील तु...!
कवी-गणेश साळुंखे...!
Mob -7710908264
Mumbai

Marathi Kavita : मराठी कविता