Author Topic: * देव जाणे *  (Read 484 times)

Offline कवी-गणेश साळुंखे

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 883
  • Gender: Male
* देव जाणे *
« on: February 01, 2015, 12:20:26 PM »
आभाळाची छाया सरीतुन
धरणीची माया पिकातुन
दोघांचे प्रेम फुलते
शेतक-याच्या डोळ्यातुन देव जाणे...!
कवी-गणेश साळुंखे...!
Mob-7715070938

Marathi Kavita : मराठी कविता