भावबंध........................................

Started by i_omkar, January 27, 2009, 10:03:43 PM

Previous topic - Next topic

i_omkar

बासरीची ओळखीची तान,
अवचीत सापडलेले जाळीचे पिंपळपान,
वा-याचं गाणं अन माझ्या आठवणी...
विसरु शकशील मला? सांग ना?
डोळ्यांतील जोडलेला बंध,
केसातील गज-याचा गंध,
अश्रुंचे खळखळणारे पाट,
अन सोबत भिजलेली पायवाट,
तिही ओळखीचीच कदाचीत......
त्याच वाटेने पुन्हा हळुवार चालतोय,
शोधतोय त्यावर उमटलेल्या पाऊलखुणा,
त्याही तुझ्याच.........
बिथरलेय मन माझं,
सवय नाही त्याला तुझ्याशिवाय जगण्याची,
मरणाला जशी किंमत नसते,
दोन क्षण जगण्याची,
अगदी तसेच....
प्रयत्न केला अनेकदा,
पण मन मात्र मानत नाही,
स्वप्नांच शोध घेतोय,
शोधतोय त्यातली हरवलेली एक कडी,
तिच स्वप्ने माग देतील तिचा,
हरवु तर देणार नाहीच न ग तुला,
कारण......
त्यांनीच आधीच जोडलेय आपल्याला,
एका नाजुक भावबंधाने..........

नेहमीच तुमचाच


marathi

डोळ्यांतील जोडलेला बंध,
केसातील गज-याचा गंध,
अश्रुंचे खळखळणारे पाट,
अन सोबत भिजलेली पायवाट,
तिही ओळखीचीच कदाचीत......


wow..sundar ahee....


rudra