मी वाट बघते re

Started by kalpij1, January 27, 2009, 10:13:31 PM

Previous topic - Next topic

kalpij1

मी वाट बघते re मी वाट बघते re
बोलायच होत अजुन
, का झालास शांत तू...
काही गोष्टी डोळ्यांनी kalalya तरी ...
बोलुनच सांगाव्या ...
स्पर्शानी सांगायचं असतास .
का हातवारे करतोस
स्पर्शानी लवकर kalata रे...
किती दिवस .
असा किती दिवस अबोल राहणार..
बोलायला शिक रे ...
डोळे तुझे बोलके जरी,
मी वाट बघते रे ...
तुझ्या शब्दांची ...शब्दातून umalanaarya
मोरपिशी स्पर्शाची ..
स्पर्शातून bolnaarya .....
तुझ्या होकाराची..
kalpi joshi
27/01/2009

marathi


nirmala.


मी वाट बघते re मी वाट बघते re
बोलायच होत अजुन
, का झालास शांत तू...
काही गोष्टी डोळ्यांनी kalalya तरी ...
बोलुनच सांगाव्या ...
स्पर्शानी सांगायचं असतास .
का हातवारे करतोस
स्पर्शानी लवकर kalata रे...
किती दिवस .
असा किती दिवस अबोल राहणार..
बोलायला शिक रे ...
डोळे तुझे बोलके जरी,
मी वाट बघते रे ...
तुझ्या शब्दांची ...शब्दातून umalanaarya
मोरपिशी स्पर्शाची ..
स्पर्शातून bolnaarya .....
तुझ्या होकाराची..
....................................

khup sundar.............. :)

Parmita