Author Topic: Caroli @UP*  (Read 746 times)

Offline pujjwala20

  • Newbie
  • *
  • Posts: 45
Caroli @UP*
« on: January 28, 2014, 06:38:55 PM »
भिजक्या वहीच एक एक पान
आज पुन्हा पुन्हा पाहिल
तुझ्यासाठी पाणी वाहिलेल मन
आज कोरड्यानच वाहिल

************ Ujjwala Patil/UP

Marathi Kavita : मराठी कविता