Author Topic: Charoli @UP*  (Read 776 times)

Offline pujjwala20

  • Newbie
  • *
  • Posts: 45
Charoli @UP*
« on: January 28, 2014, 06:43:36 PM »
तुझ्या रुपान प्रेमाच बीज
माझ्या मनात रुजल
पण त्याच वाढलेल रोपट
मी नुकतच तुझ्याठिकानी पाहिल

"""""Ujjwala Patil / @UP*

Marathi Kavita : मराठी कविता