Author Topic: chotasa prayatn...  (Read 4450 times)

Offline akshay

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
chotasa prayatn...
« on: January 25, 2009, 08:48:11 PM »
भाव माझ्या मनातला तुजला कधी कळेल का?
सूर प्रीतीचा नवा सांग कधी जुळेल का?
अ.वि.दाते.
----------------------------------------------------------------------------------

प्रेम म्हणजे ईश्वराची माया झाडाची शीतल छाया,
उपमा अन्य न सुचे मजला तुझ्या माझ्या प्रेमा या.
अ.वि.दाते.
----------------------------------------------------------------------------------

प्रेम कसं व्हावं कळीनं जसं उमलावं,
पण हे सारं कही अगदी नकळत घडावं.
अ.वि.दाते.
----------------------------------------------------------------------------------

सामुद्राचा शांत किनारा, शांत सुन्दर नदी काठ,
आशा ठिकाणी सतत पडावी, तुझी नि माझी गाठ.
अ.वि.दाते.
----------------------------------------------------------------------------------

वैशाखातील सूर्याचे ऊन, वर्षा रुतूतिल कोकिळेचि धून,
रुतू एकही जात नाही, तुझी आठवण आल्यावाचून.
अ.वि.दाते.
----------------------------------------------------------------------------------

आयुष्यात माणसाला,
बरंच काही मिळतं,
बरंच काही हरवतं,
जेंव्हा प्रेम होतं.
अ.वि.दाते.

Marathi Kavita : मराठी कविता