Author Topic: HAPPY PROMISE DAY  (Read 4292 times)

Offline p27sandhya

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 56
HAPPY PROMISE DAY
« on: February 11, 2012, 11:26:52 AM »
तू दिलेले मला ते काही क्षण होते

पण ते माझ्या साठी आयुष्यभराचे वचन होते

शब्द च बोलून जातात अस नाही

तू मला डोळ्यांतून काही वचन दिले होते

--संध्या पगारे 
« Last Edit: February 11, 2012, 11:52:47 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Arun More

  • Guest
Re: HAPPY PROMISE DAY
« Reply #1 on: February 11, 2017, 08:06:15 AM »
मुखडा तो सुंदरगोजिरा ...अन लाजरे ते नयन चेट्की, त्यावर पापण्यांचा पहारा....
ओठांची ति सुंदर महीरप,भासेज सुंदर अप्सरा..
मधु शर्वरी तु...  चांदणी तु ....
शुक्राची सुंदर चाफेकळी तु....
कळी लावण्याची उतरली भु-तळी तु ..
काय करावी शायरी तुझ्या रुपावर शब्दांचा खजीनाही फिका पड़े अशी रूपवान  तु...
इंद्रधनुचे जणू प्रतिबिंब झळकावे तुझ्यात ,
अशी माझी "कांचनी"अप्सरा तु.
            - हृदयस्पर्शी अरु