Author Topic: हा कोण कुठला माणूस वेडा  (Read 841 times)

Offline tejam.sunil@yahoo.com

  • Newbie
  • *
  • Posts: 39
  • Gender: Male
हा कोण कुठला माणूस वेडा
याला परवाच नाही दुसर्याची
नाती जोडतो विश्वासानी
अन तोडतोही विश्वास घात करुनी

@ सुनिल