Author Topic: तुझ्या रूपाचा अविष्कार  (Read 591 times)

तुझ्या रूपाचा अविष्कार सजणे तेव्हा मला झाला

 जेव्हा साक्षात पौर्णिमेचा चंद्रहि तुला पाहून जळला

©  कौस्तुभ (मी शब्द वेडा)

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline केदार मेहेंदळे

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,674
  • Gender: Male
  • मला कविता शिकयाचीय ...
Re: तुझ्या रूपाचा अविष्कार
« Reply #1 on: April 09, 2013, 03:13:51 PM »
va va

Re: तुझ्या रूपाचा अविष्कार
« Reply #2 on: April 10, 2013, 12:26:56 PM »
:D