Author Topic: मला स्वप्नात जावेसे वाटत होत  (Read 674 times)

Offline Çhèx Thakare

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 517
  • Gender: Male
  • तुझे काव्य माझे गीत , तुझे प्रेम माझी प्रित ..
    • https://www.cthakare.blogspot.com
मला स्वप्नात जावेसे वाटत होते
पण
तिच्या जाण्याचे दू:खाने झोप य़ेत नव्हती.  :-(  :'(