Author Topic: प्रेमातल्या चारोळ्या  (Read 1594 times)

Offline SANJAY M NIKUMBH

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 502
प्रेमातल्या चारोळ्या
« on: November 04, 2013, 10:18:34 PM »
प्रेमातल्या चारोळ्या
=============
घ्यावा माझा शोध
कुठे सापडतो मी
आरशातही डोकावतो तेव्हा
तुलाच पहातो मी
---------------------------------
प्रेम मनात रुजलं
प्रेम मनात फुललं
कळलं नाही काळजान
तुझ्यात काय पाहिलं
---------------------------------
जे मला नाही कळलं
ते मनास उमजलं
मी तर लांबच होतो
मन प्रेमात पडलं
---------------------------------
किती समजावत होतो मनाला
जवळ जाऊ नकोस तुझ्या
मलाही कळले नाही कधीच
काय जादू केलीस मनावर माझ्या
----------------------------------
मी दूर जात राहिलो
मन जवळ येत राहिलं
तुझं सुंदर मन पाहून
तुझ्यावर भाळत राहिलं
----------------------------------
माझ्याही नकळत
तू मनात रुजत गेलीस
तुझ्याही नकळत
तू मन हरवून बसलीस
-----------------------------------
कां लावलंस मला हे वेड
प्रेमात बेधुंद जगण्याचं
माझी तर होणार नव्हतीस
तरी तुझ्या स्वप्नात बागडण्याचं
-----------------------------------
नियतीही खेळ खेळते
कधी कधी मनाशी
जे आपलं नाहीच
भिडते त्याच हृदयाशी   
-----------------------------------
या जगाची रीत
हृदयाला कळत नाही
म्हणून प्रेमात पडतांना
ते विचार करत नाही
-----------------------------------
कोणं म्हणतं प्रेमास
कुठला चेहरा नाही
प्रेम दिसल्याशिवाय
प्रेम होत नाही
----------------------------------- 
काहीतरी दिसतं मनास
म्हणून मन प्रेमात पडतं
उगीच म्हणतं हे जग
प्रेम आंधळ असतं
-----------------------------------
ज्याने प्रेम अनुभवलच नाही
त्याला प्रेम तरी कसं कळणारं
ज्याने कधी डुबकी मारलीच नाही
त्याला नदीचा तळ कसा दिसणारं
------------------------------------   
संजय एम निकुंभ , वसई
दि. ४ . ११ . १३  वेळ  : ९ .४५ रा.     

Marathi Kavita : मराठी कविता