Author Topic: तर सांगू  (Read 1325 times)

Offline prathamesh.manmode

  • Newbie
  • *
  • Posts: 44
तर सांगू
« on: November 09, 2013, 11:40:28 PM »
तुला सोडून दुसरा विचार केलाच तर सांगू…
तुला सोडून दुसरं काही ऐकलच तर सांगू….
तुला सोडून दुसरं काही बोललोच तर सांगू….
सांगण्यासारखे असे काहीच नव्हतं....
तुला सोडून दुसरी दुनिया पाहिलीच तर सांगू….


धुंद...

Marathi Kavita : मराठी कविता