Author Topic: औकात काय त्या मुघलांची  (Read 1076 times)

Offline prathamesh.manmode

  • Newbie
  • *
  • Posts: 44
अहो औकात काय त्या मुघलांची की दरवाजा तोडून आत शिराल ।
जरी तोडलाच दरवाजा तरी या तोफेचा सामना तुम्ही कसा कराल ।।


धुंद