Author Topic: आयुष्य...  (Read 904 times)

Offline shirke vinay

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 74
आयुष्य...
« on: October 18, 2014, 04:34:46 AM »
खरच....
कीती बर झाल अस्त,जर..
आयुष्य आपल वटता आल अस्त......
आपल्यातल आयुष्य थोड,
दुसरया कुणाला देता आल अस्त.....
                     कवी.. विनय शिर्के 9967744137

Marathi Kavita : मराठी कविता