Author Topic: येईन जेंव्हा जवळ तुझ्या....  (Read 647 times)

Offline shirke vinay

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 74
येईन जेंव्हा जवळ तुझ्या,
हळूच मला मिठीत घे....
जन्म भरी जे जपलेले तू,
मग क्षणात सारे उधळूनी दे.....
           विनय शिर्के 9967744137