Author Topic: तुझ्यापासून दूर असुनही....  (Read 820 times)

Offline shirke vinay

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 74
तुझ्यापासून दूर असुनही तुला,
नेहमीच जवळ भासेन मी.....
जेंव्हा-जेंव्हा मिस करशील मला,
तुला समोर दिसेन मी....           
             विनय शिर्के 9967744137