Author Topic: एका दिवशी  (Read 2305 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
एका दिवशी
« on: March 14, 2015, 03:54:49 AM »
एका दिवशी
मी ही तुझ्या प्रेमात
मरून जाइल
आठवणीत तुझ्या रुतुन राहील
तेव्हा तुला हे कळेल
तवा तू ही धावत येशील
पण तू माझ्या पाशी येजोपसतर
राख ही माझी उडून गेली आसेल

                            कवी
                     बबलु पिस्के
                  9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता