Author Topic: चेहरा पाहून....  (Read 433 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
चेहरा पाहून....
« on: April 01, 2015, 10:43:47 PM »
चेहरा पाहून कोनासी
मैत्री करायची नसती.
कारण न पाहता ही मैत्री
मनच्या मार्गे होत आसती.
ती मैत्री फक्त टीकावायची आसते.
आठवणीत  का आसेना त्याला
थोडीसी जागा देयायचि  आसते.

                          '    कवी
                         बबलु  पिस्के
                      9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता