Author Topic: तुझी आठवण  (Read 693 times)

Offline latepravin

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
तुझी आठवण
« on: August 30, 2015, 07:07:04 PM »
आज पावसाच्या सरी बरोबर,
      तुझी आठवण आली...
पहिल्या पावसाच्या त्या स्पर्शाने,
      डोळ्याची पापनी अलगद ओली झाली...

दिवसभर तुझ्या आठवनीना,
       उजाळा देत असतो.....
कधी-कधी एकांतात असाच रडत असतो....

©प्रविण लाटे


Marathi Kavita : मराठी कविता